Finantsvõimendus

Finantsmaailm tuleb väga paljude terminitega, millest suur osa on enamikele inimestele võõrad. Ja see pole tingimata halb. Ei ole alati võimalik kõike automaatselt teada, õpitakse ikka läbi elu. Ja selle alla käib ka finantsmaailmas toimuva kohta õppimine. Hea on ka teada seda, mida sa ei tea, sest selliselt oskad kuskil suunas edasi minna. Etoro on parim veebimaakler finantsvõimenduse jaoks.

Kaubelda finantsvõimendusega parima maakleriga Etoro

Mida tähendab finantsvõimendus?


Finantsvõimendus annab ülevaate sellest, kui suures ulatuses on firma oma tegevuse rahastamiseks võtnud kasutusele võõrkapitali ehk teise sõnaga laenu kapitali. Mida selle osakaalu teadmine aga omakorda tähendab? Põhimõtteliselt näitab võõrkapitali osakaal finantseerimise osas täpselt seda, kui suur on ettevõtte finantsvõimendus.

Mis on selle eesmärk?

Finantsvõimenduse kaasamisel on ka oma eesmärk. Tavaliselt on sooviks ettevõtte omanikel oma tulude suurendamine.

Kuna finantsvõimendusega kaasnevad oma riskid, põhjustab see ettevõttele tavalisest suurema finantsriski ning sellega tuleb tulevikus arvestada.

Kas finantsvõimendus on endiselt segane?

Võtame veel ühe selgituse, et asi oleks kindlasti selge. Finantsvõimendus on suhe kaupleja oma ning laenatud vahendite vahel. Laenata võib taotleda seejuures nii pakkujalt kui ka maaklerilt.

Võtame näiteks olukorra kus omakapitali suhe on 1:100, siis see finantsvõimendus tähendab, et investori oma summa on 100 korda väiksem, kui tehingu summa. Vaatame seda numbrites:

kui suhe on 1:500 ning investoril on võimalik investeerida 200 eurot. 1:500 suhtega finantsvõimendi lubab mõelda koguväärtusele summas 100 000 eurot.

Finantsvõimenduse maailmas on tegu laenatud raha kasutamisega selleks, et võimendada väiksemat rahalist investeeringut. Investoritel on seda lähenemist võimalik kasutada suurema tulu saavutamiseks. Targalt tehtud otsustega ning eduka kulgemisega, võibki lõplik tulu olla märkimisväärselt suurem, kui algne panus. Samas, kui ei lähe hästi, kehtib sama ka kahjumi kohta.

Teatud finantstoodetesse on finantsvõimetus juba integreeritud. Selleks on nt optsioonid aga ka derivaadid.

Tegu on investeerimismudeliga, kus investoril on vaja panustada vaid murdosa soovitava positsiooni koguväärtusest. Ülejäänud vajalik rahastus tuleb finantsvõimendusega toote pakkujalt.

Mis on seos krediidireitinguga?

Suurematel ettevõtetel on äärmiselt olulisel kohal krediidireitingud. Miks see nii on? Krediidireiting annab hea kiire ülevaate ettevõtte võimekusest. Olukorras kus finantsvõimendus suureneb, reitingut reeglina alandatakse.

Sellega antakse ülevaade kasvanud krediidiriskist ning reiting võib mõjuda ka ettevõtte kapitali hinda.

Võõrkapitali tähendus

Mida aga loetakse võõrkapitali alla? See on jällegi võrdlemisi lai termin. Näiteks saab sinna alla lugeda:

• Juba võetud laenud

• Ettevõtja emiteeritud ning kaubeldavad võlakohustised

• Rahaturuinstrumendid

Finantsvõimenduses on ka teisi tähtsaid termineid, mida silmas pidada: võlakordaja; kohustuste ja omakapitali suhe ning intresside kattekordaja.

Vaatame parema ülevaate saamiseks kõiki neid eraldi.

Võlakordaja

Võlakordaja näol on tegemist finantssuhtarvuga, mille abil on selge info, kui suur osa ettevõtte koguvarast on laenukapital. Miks on võlakordajat oluline teada ning mõista? Just selle abil saab aimu ettevõtte kohustustest. Ehk tegu on ettevõtte koguvõla (selle alla loetakse nii lühi- kui pikaajalised kohustused) ning koguvarade jagatisega.

Pole olemas ühte kindlat arvu, mis oleks suurepärane või väga halb. Väga palju sõltub sellest, mis valdkonnas ettevõte tegutseb ning mis on selles valdkonnas optimaalseks numbriks.

Rusikareeglina võib siiski võtta numbri 0,5

Kordaja < 0,5 – varade finantseerimiseks kasutatakse enamjaolt omakapitali

Kordaja > 0,5 – varade finantseerimiseks kasutatakse enamjaolt võõrkapitali

Siinkohal on hea pidada silmas ka seda, et kui võlakordaja on võrdlemisi kõrge, võib see tähendada ka seda, et igasuguse täiendava laenukapitali kaasamise võimalused on väiksemad.

Kohustised ning omakapital

Minnes siit edasi, siis oluline on jälgida ka võõrkapitali ning oma kapitali kasutamise suhet. Seda saab arvutada kahel moel. Kas raamatupidamise baasil või turuväärtuste baasil. Seda on oluline teada, kui on plaan võrrelda erinevaid ettevõtteid. Arvutamiseks jagatakse kohustiste kogusumma omakapitali kogusummaga.

Intresside kattekordaja

Kuigi selles lühikeses nimekirjas üsna lõpus, on tegu siiski võrdlemisi olulise numbriga. Just selle abil leitakse ettevõtte laenuteenindamisvõime. Mida see tähendab?

See näitab, kas ettevõtte tegevuse käigus teenitav põhitegevuskasum on piisav selleks, et katta kõik intressikulud.

Saadav summa võiks seejuures olla vähemalt 2,5.

Kaubelda finantsvõimendusega parima maakleriga Etoro

BrazilNew ZealandPeru