Ühisrahastusplatvormid

 

Veel mõned aastad tagasi olid ühisrahastusplatvormid laiema avalikkuse jaoks võrdlemisi võõrad. Võrdlemisi kiirelt on aga see olukord muutunud. Turul olemasolevad ühisrahastusplatvormid on jõudsalt kasvanud, tekkinud on ka uusi platvorme ja märkimisväärselt on suurenenud ühisrahastusplatvormidel tegutsevate inimeste arv. Credit24.ee on tõestanud, et see on tõsine pakkuja.

Mis asi see on?

P2P-laen või peer-to-peer või siis ühisrahastus on nagu ingliskeelne nimetus ütleb inimeselt-inimesele toimiv protsess. Seega toimib P2P laen ilma klassikaliste finantsasutusteta.

Ühisrahastuse eelised

Ühisrahastusplatvormid ei oleks sedavõrd populaarne, kui sel poleks omi eeliseid. Platvormid on äärmiselt mitmekülgseid, seega leiab oma lahenduse eri soovide ja võimalustega investor. Võrreldes tavalise hoikontoga, on tulipotentsiaal märkimisväärselt suurem. Muidugi ei saa unustada, et ühisrahastusplatvormidel saad tegutsemist alustada juba võrdlemisi väikeste summadega.

Ühisrahastuse puudused

Suuremad võimalused tähendavad suuremaid riske ehk suuremat võimalust, et sa ei saa investeeringut tagasi ning pead toimetama kahjumiga. Mõned investeeringud on ka äärmiselt lühiajalised, teised aga liiga pikad ja seda ilma mingi garantiita. Lühemad investeeringud tähendavad seda, et passiivse sissetuleku asemel pead sa ise väga palju uurima ja mõtlema ning järgmisi investeerimisvariante otsima. Eestis on probleemiks ka see, et seadusandlus pole ühisrahastuse tegevusele veel täielikult järgi jõudnud.

Ühisrahastusplatvorm tähendab mitmelt investorilt korraga raha kaasamist.

Valida saab erinevate platvormide vahel

Ühisrahastusplatvormide laiemale levikule aitab väga palju kaasa ka interneti üldine levik. Kuidas? Tänu internetile on võimalik jõuda kordades laiema publikuni, kui osati varem arvata. Ja kuna ühisrahastuse toimimisviisiks on just projektiks vajaliku summa kogumine väikeste summade ja rohkete investorite abil, on ka võimalik lai ulatus äärmiselt oluline, et leida ning luua vajalik hulk kontakte.

Omaraha

Üks vanemad platvorme, olles asutatud 2011. aastal. Pakutakse laene nii eraisikule kui ettevõttele ning tagatist ei ole vaja, kuigi on võimalik ka seda kasutada.

Mintos

Lisaks eurodele saab Mintose ühisrahastusplatvormil kasutada ka Briti naelu ning kümmet teist valuutat. Tagatiseks sobib maa, ehitis ja sõiduk ning see sõltub täpsemalt juba projektist. Olemas on ka tagasiostugarantii. Märgitud laenudel 100% põhiosa ning kogunenud intressid peale 60 võlapäeva.

Crowdestate

Tegu on Euroopa ühe juhtivama kinnisvara ühisrahastusplatvormiga. Nagu nimest mõista, tegutseb see ettevõte just kinnisvaramaailmas. Võimalik on investeerimistegevuste automatiseerimine. See tähendab, et määrad ära sulle sobilikud projektide kriteeriumid ning programm investeerib automaatselt, kui kriteeriumid on täidetud.

Fundwise

Ühisrahastusplatvorm, mis on osaluspõhine ning mõeldud nii ettevõtjatele kui investoritele. Käivitajateks on seejuures populaarse toetusplatvormi Hooandja tegijad. Investorid saavad oma investeeringu eest vastuseks osaluse ettevõttes.

Esmalt peab ettevõte avaldama kampaania, mille käigus tutvustatakse enda tegevust ning äriplaani ja räägitakse lähemalt raha kaasamise soovist. Seejärel on investoritel võimalus kampaaniaga lähemalt tutvuda ning läbi foorumi ka ettevõttega otse suhelda. Kui investor otsustab investeerida, kannab ta raha vahekontole. Kui kampaania on edukalt lõppenud, kantakse raha edasi ja ettevõte saab kasutada seda ettevõetud plaanide elluviimiseks, samas kui investorid saavad osanikeks.

Income

Olemas on rahavoogude puhver ning tagasiostukohustus, tänu millele on Income üks turvalisemaid variante just nimelt investorite jaoks.

Erinevad valuutad

Kui valida ühisrahastusplatvorm, mis pakub mitmes erinevas valuutas tegutsemise võimalust, siis lisaks laiematele võimalustele kaasneb sellega ka omaette risk. Nimelt valuutarisk, sest valuuta väärtus võib ajas üksjagu muutuda.

Välisplatvormid

Teatud välisplatvormid aktsepteerivad ka Eesti investoreid. Küll aga peab olema ettevaatlik sellega, et tegu on reeglina platvormidega, mis nõuavad natuke rohkem oskusi ja teadmisi. Seetõttu on välisplatvormidel tegutsemine soovitatav neile, kel on mingi kogemus juba varasemast olemas. Erinevate riikide variandid, mida täpsemalt uurida:

Suurbritannia – Abirate, Crowdcube, Peachy, Funding Secure

Hispaania – Arboribus, Rabido Finance

Saksamaa – BitBond, Companisto

Taani – Creamfinance

Ühisrahastuse tegutsemisalad

Ühisrahastusplatvormid tegutsevad väga erinevates valdkondades. Kui võrrelda neid riski osas, siis kõige riskantsemaks loetakse iduettevõtete maailma ja nende toetamist. Iduettevõtete järel aga kinnisvaraarendusi.

Iga aastaga on ühisrahastatavate projektide osakaal nii Euroopas kui ka mujal maailmas kasvanud. Tegu on üpriski arvestatava alternatiivse kapitali kaasamise väljundiga. Ühisrahastusplatvormid on ahvatlevaks variandiks neile ettevõtetele aga ka eraisikutele, kellele klassikalised pangad ei paku sobilikke finantseerimislahendusi. Mõnikord ei ole probleemiks vaid pankade vastumeelsus, vaid ettevõte või eraisik ise ei soovi klassikaliselt pangalt laenu võtta.

Miks on see hea lahendus ettevõttele?

Lisaks rahastusele on sellest rohkematki kasu. Tänu ühisrahastusplatvormile on ettevõttel hea ligipääs klientidele, fännidele, nõustajatele, tulevastele võimalikele koostööpartneritele.

Miks on see hea lahendus investorile?

Investorite jaoks on see suurepärane võimalus investeerida taskukohaste summadega, mis ei oleks tavalisel turul alati võimalik. Tänu sellele on võimalik ka riske hajutada.

Projekti investeerijate eesmärgiks on muidugi tulu teenimine. Olgu selleks siis intressitulu või projekti elluviimisel saadav kasum.

Ühisrahastuse jagunemine

1. Laenupõhine ühisrahastus – selle jaoks viiakse omavahel kokku inimesed, kes soovivad laenu võtta ning inimesed, kes on nõus laenu andma.

2. Investeerimispõhine ühisrahastus – rahastust taotlev ettevõte või eraisik pakub investorile võimalust investeerida kas väärtpaberitesse, aktsiatesse, osakutesse või omakapitali instrumentidesse. Investor saab investeeringu vastu kas osa projekti tulust, võlakirja või osaluse.

3. Ühissponsorlus – kuigi tegu on ühisrahastusega, on see ainus alajaotus, kus projekti toetatakse ilma eesmärgita saada rahalist kasu.

Ühisrahastus on võimaluseks, et rahastada ka neid projekte, mida traditsioonilised variandid ei pea piisavalt atraktiivseks või kasumlikuks.

Ühisrahastusega kaasnevad tihtipeale väikesed summad. Seda just alustavate investorite jaoks. Sellest hoolimata ei tohiks asja kergekäeliselt suhtuda.

On oma põhjus, miks pangad või teised finantsasutused teatud projekte ei toeta. Suurem risk tähendab siiski suuremat võimalust ebaõnnestuda ja lõpetada kahjumiga. Suhtudes ühisrahastusse kergekäeliselt, võib üsna kiirelt saada halva üllatuse osaliseks.

Ühisrahastuse riskid

Võrreldes teiste variantidega, mis on ühisrahastusele iseloomulikud riskid?

• Investeeringu kaotus ning kahjum – vahet pole, millise investeeringuga tegelda, kahjumi risk on alati olemas. Tõenäosus selleks sõltub aga igast projektist eraldi ning seda on vaja analüüsida ja hinnata, et mitte pettuda. See kehtib nii laene andes kui ka kasumile lootes.

• Väärtuse risk – reeglina on ühisrahastust taotlevad projektid tavalisest turust eraldatud. See tähendab vabadust, ent vabadusega kaasnevad riskid. Näiteks ei pruugi ühisrahastusprojektidel olla kohustust vastata mingitele nõuetele või tingimustele. Selliselt võib tekkida olukord, kus ennustus on reaalsusest äärmiselt kaugel ehk projekti investeeritakse rohkem, kui see üldse väärt on.

• Likviidsusrisk – tihtipeale puudub järelturg ehk investeeringu edasimüümine on võimatu.

• Investeeringu ajaline kestvus – tihtipeale kasutavad ühisrahastusplatvormide pakutavaid võimalusi just alustavad ettevõtted. See tähendab aga ka seda, et kasumini jõudmiseks võib kuluda üksjagu aega ning investor peab sellega arvestama. Ja muidugi peab arvestama ka võimalusega, et ettevõte ei jõuagi kasumisse.

• Petuskeemid – mitte kõik ühisrahastusplatvormid pole heaks investeeringuks. Värske platvorm võib küll lubada uskumatuid tootlusi ning imelist tulevikku, ent reaalsus on hoopis teine. Kuna ühisrahastusplatvormid ei kuulu ka finantsjärelvalve alla, ei kehti neile samad nõuded, mis teistele finantsettevõtetele. Otsustades mõne uuema platvormi kasuks, peaks lisaks platvormi kodulehele tutvuma ka platvormi asutajate taustaga ja sellega, kas neil on varasemaid projekte. Ja muidugi tasub hoida silma peal meedial ning asjaga seotud foorumitel, kus tuleb üldiselt üsna kiiresti välja, kui turule on jõudnud uus petuleht.

• Üldine majanduslik olukord – ükski ühisrahastusplatvorm ei ole ülejäänud majandusest eraldiseisev. See tähendab, et projekt mis õnnestus minevikus, ei pruugi õnnestuda tulevikus. Ja projekt, millel polnud turgu aasta-kaks tagasi, võib nüüd olla parimaks investeeringuks.

Paljudes riikides on eraldi ühisrahastusplatvorme reguleerivad seadused juba vastu võtnud. Kuna tegu on siiski uue tegevusalaga, ei pruugi see siiski olla täielikult reguleeritud. Ehk eeldamise asemel on parem mõte seaduste ja eeskirjade kontrollimine ja enda nendega kurssi viimine. Seni tasub silma peal hoida heal taval ja firmadel, kes on otsustanud seda vabatahtlikult järgida.

Ühisrahastusplatvormi valimine

Kuna valikuvõimalusi on sedavõrd rohkelt, võib ka enda jaoks parima valimiseks kuluda natukene aega ja on vaja hoolega mõelda, mis on siis see parim variant. Kuidas ja millele tähelepanu pöörata?

• Ühisrahastusplatvormi vastutus – kuidas tagab ühisrahastusplatvorm enda poolt, et vahendatavad projektid ja kasutajad oleksid võimalikult usaldusväärsed?

• Kulu ja tulu tasakaal – olgem ausad, mida kaunim on pakkumine, seda vähetõenäolisem on soovitud tulemuse saavutamine. Realistlikud numbrid ei ole tõesti sedavõrd ilusad, ent need on hulga tõenäolisemad,

• Vii end turuga kurssi – ühisrahastusplatvormid pakuvad erinevaid võimalusi investeerimiseks. Projekti valides vii end kurssi ka tagataustaga ning sellega, kui suur on tõenäosus et antud projekt ka realiseerub. Kui kõik teised sarnased projektid on viimasel ajal läbi kukkunud, siis mis eristab seda ühte projekti ja miks just see peaks õnnestuma?

• Ühisrahastusplatvormi taust – sa tahad olla kindel selles, kes on platvormi loojad ning mis on nende taust. See pole ka kohaks, kus kasutustingimustest mööda vaadata või reeglite lugemine vahele jätta. Loe kõik dokumendid hoolega läbi ja ole kindel, et saad neist ka aru.

• Varasemad projektid – kuidas on läinud ühisrahastusplatvormi varasemate projektide? Kas need on ka toetust saanud ja realiseerunud või on platvormil ette näidata üksnes katkestatud ja ebaõnnestunud projekte?

• Projekti läbiviija – olenemata sellest, kas projekti taga on eraisik või ettevõtja, anna endast parim, et olla kursis tema oskuste, tausta ja kogemustega. Kui projekti eest vastutajal on pikk erialane kogemus ja varasemalt õnnestunud projektid, on edukas realiseerumine kohe palju tõenäolisem.

Ühisrahastus on hea valik ka neile, kelle jaoks on investeerimismaailm jäänud võõraks või kaugeks. Samas ei ole seegi variant, kuidas kiiresti rikkaks saada, eriti kui ei tea, mida või kuidas sa teed.

Ära mõtle selliselt, et mida kõike sa oma teenitavate miljonitega teed. Sellised summad on alles alustavale investorile liigagi kauged. Mõtle pigem sellele, et passiivne tulu võib olla abiks juba ühe arve maksmisel. Ja juba see võtab kulukoormust natukenegi vähemaks.

Samm-samm haaval parema tuleviku poole.

BrazilNew ZealandPeru