Texas Hold’em

Texas Hold’em pokker on tõenäoliselt üks maailma populaarsemaid pokkerimänge. Kui inimene ütleb, et talle meeldib pokker või et ta oskab pokkerit mängida, mõtleb ta küllaltki tihti just seda. Texas Hold’em kaardimängus mängitakse teiste mängijate vastu. Diiler mängus ei osale. Tema ülesandeks on jagada kaarte, kontrollida panka ning tegeleda probleemidega, kui peaksid tekkima mingid ebaselged olukorrad.

Kui peaks juhtuma, et mängus ei ole diilerit (näiteks sõpradega niisama mängides), siis täidab diileri rolli iga mängija ning seda kindlas järjekorras.

Texas Holdem alustamine

Mängus on 52 kaardiga kaardipakk ning eesmärgiks on moodustada parim viiekaardine pokkerikäsi. Selleks kasutatakse nii käes olevaid personaalseid kaarte kui ka viite lauale pandud avatud kaarti.

Mängu alustamiseks panevad diilerist vasakul käel istuvad kaks mängijat esmalt panka pimedad panused ehk blindid. Seejärel jagab diiler igale mängijale kaks kaarti, mida mängijad peaksid salajasena hoidma. Mängija ise võib ja peab muidugi kaarte vaatama, et seda tuleb teha selliselt, et teistel mängijatel ei tekiks võimalust teada saada, mis on kaardi väärtused. Nende kahe kaardi nimeks on taskukaardid.

Nagu mainitud, on vaja moodustada viiest kaardist koosnev pokkerikäsi, millel oleks võimalikult hea kombinatsioon. Pokkerikäe moodustamiseks on kolm eri varianti. Viis kaarti võib olla:

 1. Kõik viis avatud lauakaarti (väga harv juhus)
 2. Neli avatud lauakaarti ja üks taskukaart
 3. Kolm avatud lauakaart ja kaks taskukaarti

Esimene panustamisvoor ehk pre-flop

Kui kaardid on jaotatud ja mängijad on end kurssi viinud sellega, mis kaardid neil on, on aeg panustamisvooru käes, kus on kolm võimalikku tegevust:

 • Call ehk maksmine, kus mängija peab panka panema panuse, mis võrdub eelmise mängija panusega (või kuna tegu on alles esimese panustamisvooruga, siis võrdub see esimese blindiga)
 • Raise ehk tõstmine, kus mängija peab panka panea panuse, mis võrdub eelmise mängija panusega (või kuna tegu on alles esimese panustamisvooruga, siis võrdub see esimese blindiga) ning lisab sellele veel ka oma panuse. Lisapanuse struktuur jaguneb ka omakorda kolmeks: Fixed limit (FL) ehk tõsta on võimalik ainult eelnevalt kindlaksmääratud summa võrra ja tõstmiste arv on capped ehk piiratud. Pot-limit (PL) ehk tõsta saab maksimaalselt selle võrra, mis on hetkel pangas olevate panuste summaks. No-limit (NL) ehk mängija võib tõsta ükskõik kui palju, peaasi, et see on olemasolevate žetoonide piires. Kasutada võib aga vaid neid žetoone, mis olid jaotuse alguses laual olemas.
 • Fold ehk loobumine, kus mängija ei soovi jaotuses enam edasi mängida. Seda tehes on vaja taskukaardid endiselt peidetuna diileri poole lükata.

Flop

Kui esimene panustamisvoor on läbi, asetab diiler kõige pealmise kaardi mahavisatud kaartide hulka. Seejärel paneb diiler laua keskele kolm kaarti ja avab need ehk pildipool on üleval.

Teine panustamisvoor

Nüüd alustab diilerist vasakul olev mängija. Lisaks eelpool mainitud kolmele võimalikule tegevusele, saab kasutada ka neljandat tegevust check ehk passida. See lubab mängu jätkata aga ilma vajaduseta panustada. Kohe kui aga mõni mängijatest otsustab panustada, kaob passimise võimalus kõigi mängijate jaoks ning siis peab valima kolme eelnevalt mainitud tegevuse vahel. Voor lõpeb siis, kui kõik mängijad, kes soovivad jätkata, panevad panka sama palju raha.

Neljas flopikaart ehk Fourth Street või The Turn

Diiler asetab uuesti kõige pealmise kaardi mahavisatud kaartide hulka ning paneb laua keskele veel ühe avatud kaardi.

Kolmas panustamisvoor

Põhimõtteliselt samasugune nagu teine panustamisvoor. Kui valitud on fixed limit panustamisstrateegia, siis panused kahekordistatakse.

Viies flopikaart ehk Fifth Street või The River

Diiler asetab uuesti kõige pealmise kaardi mahavisatud kaartide hulka ning paneb laua keskele veel ühe ja sedakorda viimase avatud kaardi.

Neljas panustamisvoor

Põhimõtteliselt samasugune nagu kolmas panustamisvoor. Kui kõik panused on tehtud, avatakse aga kõik kaardid ehk ka mängijate käes olevad taskukaardid. Parim pokkerikäsi võidab kogu panga. Kui peaks juhtuma, et käed on võrdsed, läheb pank nende mängijate vahel jagamisele.

Kui pimepanused on postitatud, siis jagatakse kõikidele mängijatele kinniselt kaks kaarti. Neid kaarte nimetatakse taskukaartideks ning neid näeb ja saab kasutada ainult mängija, kellele nad on jagatud. Seejärel jagatakse kokku viis ühiskaarti, mida saavad kasutada kõik mängijad. Mängijate eesmärk on moodustada seitsmest kasutatavast kaardist parim viie kaardi kombinatsioon.

Tugevusjärjestus

Alustades kõige tugevamast käest, on Texas Hold’em võimalikud käed järgmised:

 1. Kuninglik mastirida (Royal Straight Flush) – ühest mastist on äss, kuningas, emand, sõdur ja kümme.
 2. Mastirida (Straight Flush) – ühest mastist on viis järjestikkust kaarti. Parimaks mastireaks on üheksa, kümme, sõdur, emand ja kuningas. Nõrgimaks mastireaks on äss, kaks, kolm, neli ja viis.
 3. Nelik (Four Of A Kind) – neli ühesuguse tugevusega kaarti (eri mastidest). Näiteks siis neli kaheksat.
 4. Maja (Full House) – käes on kolmik ja paar. Tugevaim võimalik maja on ässade kolmik ja kuningate paar.
 5. Mast (Flush) – viis ühest mastist kaarti ehk olenemata kaardi tugevusest on kõik käesolevad kaardid kas ärtud, potid, ristid või ruutud.
 6. Rida (Straight) – viis järjestikkust eri mastidest kaarti. Tugevaim on kümnest ässani, nõrgim ässast viieni.
 7. Kolmik (Three Of A Kind) – kolm ühesuguse tugevusega kaarti (eri mastidest). Näiteks siis kolm kaheksat.
 8. Kaks paari (Two Pair) – kaks sarnast kaartidepaari, näiteks kaks kuningat ja kaks seitset.
 9. Üks paar (One Pair) – kaks sarnast kaarti, näiteks kaks emandat.
 10. Kõrge kaart (High Card) – kõige tugevam käesolev kaart ehk taskukaart
BrazilNew ZealandPeru